Skifte av dekk

Hvordan skifte dekk?

Dekk Porsche tilbud

Det er mange årsaker til ulykker på veiene. Er dekkene satt på feil, kan dette øke risikoen for trafikkuhell betydelig. Vi skal nå forklare hvordan dekk skal og bør skiftes.
Følger du denne punktlisten, så skal du være godt sikret på veiene fremover med tanke på dekk og trafikksikkerhet.

 • Ta en sjekk av vinterdekkene før du legger om. Kontrollere at mønsterdybden er minimum 3 millimeter (for sommerdekk gjelder minimum 1,6 millimeter, men helst mer).
 • Det skal ikke være større skader i gummien, og hvis dekkene er slitt skjeivt bør lufttrykk og hjuloppheng sjekkes.
 • Nå du skal skifte dekk, husk at nyere dekk ofte har en bestemt rulleretning. Dette står angitt på utsiden av dekket (med en pil og teksten ”rotating direction”). Setter du dekket på i feil rulleretning, vil dekket få sterkt reduserte egenskaper.
 • Sett bilen i gir og dra på håndbrekket før du begynner å jekke opp bilen. På de fleste biler skal jekken stå på et sted med ekstra forsterkning. Som regel vil du se eller kjenne med fingrene hvor dette stedet er. Sjekk bilens håndbok dersom du er i tvil om hvor jekken skal stå.
 • Løsne hjulboltene, men ikke skru de helt av (låsemutre krever spesielle nøkler som ble levert med bilen din eller da du kjøpte felger).
 • Jekk opp bilen, skru boltene helt av og ta av hjulet. Sitter boltene helt fast, prøv med litt rustoppløser (spray).
 • Sett på de nye hjulene.
 • Stram annenhver hjulbolt til alle er skrudd inntil.
 • Slipp ned bilen og stram hjulboltene. Ikke stram for hardt, da kan du skade gjengene.
 • Etterstram etter tre-fire dagers kjøring.
 • Sjekk lufttrykket i vinterdekkene. Korrekt lufttrykk finner du ofte i bilens håndbok eller på innsiden av tanklokket.
 • Vask sommerdekkene før du setter dem bort. Bruk felgrens og mye vann for å få bort skitten.
 • Stadig flere biler har lufttrykkovervåking. Ved dekkskift må sensorsystemet i slike biler resettes. Sjekk håndboka eller ta kontakt med merkeverksted for å vite mer om dette.
Comment here